Polska

Nota prawna

Znak firmowy & informacje prawne
 

Smith & Nephew Sp. z o.o.
ul. Osmańska 12
02-823 Warszawa
Polska 

Regulamin i warunki użytkowania

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Notą Prawną.

Korzystając ze strony potwierdzają Państwo, iż zrozumieli warunki przedstawione w Nocie Prawnej, oraz że wyrażają Państwo na nią zgodę.

Ta strona zawiera ogólne informacje na temat Smith & Nephew. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią porady medycznej ani nie zastępują wytycznych i konsultacji medycznych w postępowaniu z pacjentami. Przed użyciem lub stosowaniem produktów należy zapoznać się z instrukcją użycia dołączoną do opakowania. Zawartość tej strony jest przeznaczona dla użytkowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje i produkty zawarte na tej stronie mogą być niedostępne w innych krajach. Zarówno produkty, ich nazwy jak i zastosowanie mogą różnić się poza granicami Polski.

Firma Smith & Nephew dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje umieszczane na stronie internetowej były dokładne i aktualne, jednakże nie gwarantuje ich dokładności, aktualności i kompletności. Smith & Nephew nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem ze strony ani za słuszność decyzji w oparciu o zawarte na niej informacje. Smith & Nephew zastrzega sobie prawo do zmiany treści strony internetowej, zmiany strony lub jej usunięcia w dowolnym czasie bez uprzedniejgo powiadomienia i według własnego uznania.

Cała zawartość strony internetowej jest własnością firmy Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa i jest chroniona przez przepisy prawa autorskiego. Użytkownicy strony mogą pobierać i drukować zawartość strony tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie zmiany, powielanie, dystrybucja lub publikacja strony internetowej lub jej części bez uzyskania uprzedniej zgody Smith & Nephew jest zabronione. Wszystkie nazwy produktów, niezależnie od obecności symbolu, są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Smith & Nephew, przedsiębiorstw powiązanych ze Smith & Nephew, licenjonodawców lub partnerów joint venture. Użycie lub niewłaściwe użycie chronionych znaków jest surowo zabronione i może wiązać się z podjęciem działań prawnych. Marki wymienione na stronie nie należące do Smith & Nephew, należą do opowiednich właścicieli.

W przypadku gdy strona internetowa zawiera informacje od stron trzecich lub zawiera łącza do stron internetowych stron trzecich, jest to tylko dodatkowa usługa dla użytkowników. Smith & Nephew nie ponosi odpowiedzialności za zawartości i treści tam zawarte. Za szkody powstałe w wyniku pobierania stron internetowych stron trzecich lub ich treści firma Smith & Nephew nie ponosi odpowiedzialności.

Smith & Nephew zastrzega, że wszelkie informacje przesyłane za pośrednictwem strony Smith & Nephew lub w inny sposób przesłane do firmy Smith & Nephew nie będą traktowane jako poufne. Smith & Nephew ma prawo korzystać z takich informacji, pomysłów, koncepcji, wynalazków, technologii i innego know-how w pełni do własnych celów, zwłaszcza dla rozwoju, produkcji lub dystrybucji towarów lub usług, do użycia, przetworzenia, odtworzenia lub dystrybucji stronom trzecim.

Wraz z rozpoczęciem przeglądania strony, użytkownik deklaruje zgodę na warunki jej użytkowania tutaj sformułowane. W tym momencie zgadza się również z analizą i użyciem jego dostępu wyłącznie do celów statystycznych. Jeśli warunki nie są akceptowane, należy zaprzestać użytkowania strony i pobierania z niej danych.
 

Narzędzia