Polska

Opatrunki z barierą antybakteryjną

Acticoat
Antybakteryjny opatrunek ze srebrem nanokrystalicznym
Acticoat 7
Antybakteryjny opatrunek ze srebrem nanokrystalicznym
Antybakteryjny opatrunek z alginianu wapnia
Antybakteryjny opatrunek ze srebrem
Acticoat Flex 7
Antybakteryjny opatrunek ze srebrem
Antybakteryjny opatrunek piankowy ze srebrem nanokrystalicznym
Opatrunek antybakteryjny do zabezpieczania wkłuć
Algisite Ag
Opatrunek antybakteryjny z alginianu wapnia
Allevyn Ag Adhesive
Antybakteryjny opatrunek piankowy z przylepcem
Opatrunek kadeksomerowy z jodyną
Opatrunek kadeksomerowy z jodyną

Narzędzia